Hvordan kompensasjon skal gis

Kompensasjon for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 skal tilkjennes samtidig som tilleggsskatt blir fastsatt. Kompensasjon gis gjennom reduksjon av ilagt tilleggsskatt og kan ikke overstige denne. Når sak om tilleggsskatt frafalles eller henlegges, skal kompensasjonen utbetales.