Coronavirus - important information from the Tax Administration

Generelt

Bestemmelsen gir regler om hvem som skal gi opplysninger om kjøp, salg, leie, utbetalinger mv. og hvilke opplysninger som skal gis. Den viderefører ligningsloven § 5-5.

Ved lov 20 des 2018 nr. 110 om endringer i skatteforvaltningsloven ble bestemmelsens første ledd andre setning om utleieformidleres rapporteringsplikt opphevet og erstattet med nytt niende ledd. Det ble også lagt til et nytt åttende ledd i bestemmelsen. Bestemmelsens tidligere åttende ledd er nytt tiende ledd. Bestemmelsens overskrift er endret. Det er gitt nye forskriftsbestemmelser.