Coronavirus - important information from the Tax Administration

Generelt

Bestemmelsen omhandler unntak fra taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til fellesorganet etter AFP-tilskottsloven og pensjonsinnretninger som har offentlig tjenestepensjon.