§ 5‑12 annet ledd

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om behandling etter første ledd

Forskriftskompetansen er delegert til Skattedirektoratet. Adgangen til å gi forskrift om nærmere regler for behandling etter første ledd er så langt ikke benyttet.