Generelt

Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 6‑7a og tidligere § 16‑8a i merverdiavgiftsloven, som trådte i kraft 1. januar 2015. Fristen for å ta opp saker til endring er redusert til fem år, men med ti års frist dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for skattesvik, jf. § 12‑6 Frister for endring av skattefastsetting mv.