§ 3‑6 tredje ledd

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at privat pensjonsinnretning gis tilgang til nødvendige lønnsopplysninger som er gitt etter § 7‑2, til bruk i arbeidet med pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven.

Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med private pensjonsinnretninger til bruk i deres arbeid med ajourhold og oppfølging av en av de tre nevnte produktlovene. Arbeidsgiver som har plikt til å ha ordning om obligatorisk tjenestepensjon må etter OTP-loven § 7 identifisere selskap de har avtale med. Opplysningen skal gis i skattemeldingen etter skatteforvaltningsloven § 8‑6. For å sikre at opplysningene deles med de rette pensjonsinnretningene, skal arbeidsgivere i a-meldingen rapportere hvilken pensjonsinnretning det er inngått avtale med. Opplysningene som kan deles er begrenset til tidsrommet gjeldende pensjonsinnretning har avtale med pensjonsmottaker eller pensjonsmottakers arbeidsgiver. Opplysninger som ikke er innenfor avtaletidspunktet vil ikke være «nødvendige» i henhold til bestemmelsen, da pensjonsinnretningens behov for opplysningene er knyttet til avtalen med pensjonsmottaker.