§ 1‑2 Definisjoner

I denne loven menes med

  • skatt: skatter, avgifter og merverdiavgiftskompensasjon som nevnt i § 1‑1
  • skattepliktig: fysisk eller juridisk person som skal svare eller få kompensert skatt
  • skattemyndigheter: myndigheter som nevnt i kapittel 2
  • enkeltvedtak: avgjørelse som treffes av skattemyndighetene i medhold av denne loven og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en bestemt skattepliktig, tredjepart eller trekkpliktig.