Frist for uttalelse

Før tilleggsskatt, herunder skjerpet tilleggsskatt, og overtredelsesgebyr fastsettes, skal skattepliktig varsles med minst tre ukers frist til å uttale seg. Fristen må være tilpasset den enkelte sak. I store og kompliserte saker må det derfor gis en lengre frist enn tre uker. Er varsel unnlatt under forberedelse av saken og man blir oppmerksom på dette, skal saken utsettes slik at varsel kan gis. Skattepliktig må under en endringssak også varsles før satsen for tilleggsskatt økes sammenlignet med tidligere vedtak.