Størrelsen på kompensasjonen

Utmålingsreglene for kompensasjon skal være den samme der bruddet på EMK artikkel 6 nr. 1 skyldes urimelig lang saksbehandlingstid og der bruddet skyldes perioder med total inaktivitet.

Størrelsen på den utmålte kompensasjonen må da gi et effektivt rettsmiddel (rimelig kompensasjon) i begge typetilfellene. Kompensasjonen utmåles per påbegynte måned saken varer og at utmåling av kompensasjon gis med halvannet rettsgebyr (1 916 kroner) per påbegynte måned fra varsel om tilleggsskatt er sendt, og frem til skattekontoret eller Skatteklagenemnda har fattet vedtak. Utmåling av kompensasjon skal beregnes frem til saken er avgjort, men er begrenset til størrelsen på ilagt tilleggsskatt/overtredelsesgebyr. I saker der kompensasjon gis etter at tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr er frafalt eller henlagt, begrenses kompensasjon oppad til 120 rettsgebyr.