§ 9‑3 annet ledd

Melding om fastsetting av formue og inntekt fastsatt etter reglene i skatteloven § 10‑40 til 10-45, sendes selskapets styre og daglig leder.

Melding til selskapers styre og daglig leder

Bestemmelsen gjelder melding om fastsetting av formue og inntekt fastsatt etter reglene i skatteloven § 10‑40 til 10-45. Meldingen sendes til selskapets styre og daglige leder. Dette er en særskilt melding om fastsetting av det skattegrunnlaget som skal fordeles på den enkelte deltaker. Meldingen regnes ikke som skatteberegning og skatteoppgjør. Fastsettingen bygger på§ 8‑9 Selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting. Den er ikke et vedtak som kan påklages, men kun en informasjon til selskapet om hva som er grunnlaget for deltakernes fastsetting. Grunnlaget kan imidlertid endres av skattemyndighetene etter§ 12‑1 fjerde ledd.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 13‑2 annet ledd som gir selskapet selvstendig klagerett over vedtak om beregning av formue og inntekt fra selskapet som er fastsatt hos deltakeren. Meldingen setter selskapet i stand til å vurdere om det kan være grunn til å klage eller evt. reise søksmål.

Meldingen sendes ut samtidig med skatteoppgjøret.

Den enkelte deltaker får melding om slik inntekt og formue som del av det skatteoppgjøret vedkommende mottar etter§ 9‑3 første ledd.