Generelt

Bestemmelsen gjelder skattemyndighetenes adgang til å innhente kontrollopplysninger fra tredjeparter, og bygger på ligningsloven § 6‑2 og den tidligere bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 16‑2. Dette er en utvidelse av hjemlene etter folketrygdloven, hvor det tidligere ikke eksisterte en bestemmelse om kontrollopplysninger fra tredjepart.