§ 13‑5 fjerde ledd

Inneholder en klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for retting eller utfylling.

Fjerde ledd bestemmer at dersom en klage inneholder feil eller mangler, skal organet som mottok klagen sette en kort frist for retting eller utfylling. Bestemmelsen svarer til forvaltningsloven § 32 tredje ledd.

Dersom skattemyndigheten mottar en henvendelse innenfor den ordinære klagefristen, men ser at den ikke tilfredsstiller lovens krav til hva en klage skal inneholde eller tviler på om henvendelsen er ment å være en klage, bør skattepliktige snarest gjøres oppmerksom på det. Skattepliktige får da mulighet til å rette forholdet uten at klageretten går tapt. Det bør fastsettes en ny frist for retting av forholdet. Se også § 13‑4 annet ledd.

Er en mangelfull klage innsendt etter ordinær klagefrist, men innenfor ettårsfristen i § 13‑4 tredje ledd, bør det også settes en ny frist for å gi mulighet til retting av klagen. Skattepliktige må i slike tilfeller gjøres oppmerksom på at han ikke har krav på å få klagen realitetsbehandlet.