Tredelt regulering

Det er innført en tredelt regulering av opplysningsplikten om egne forhold:

  • Felles hovedregel i § 8‑1 om innholdet i den alminnelige opplysningsplikten.
  • Regler om innholdet i opplysningsplikten, og på hvilken måte plikten skal oppfylles, i egne bestemmelser for de ulike skatteartene.
  • Tekniske og detaljerte regler om leveringsmåte, leveringsfrister, leveringssted mv. er regulert i forskrift.

For enkelte skattearter innebærer dette at en del regler som tidligere fulgte av loven, nå er regulert i forskrift. Dette gjelder særlig på områdene formues- og inntektsskatt og merverdiavgift. For andre skattearter, spesielt særavgifter og motorkjøretøyavgifter, innebærer loven derimot en lovfesting av regler som tidligere var regulert i forskrift.