Skatteforvaltningshåndboken 2022

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Den er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift, og omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 

I denne utgaven er vedtatte endringer i skatteforvaltningsloven per 2. desember 2021 innarbeidet. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet, bl.a. som følge av vurderinger gjort av Skattedirektoratet. Retningslinjen for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr er i tillegg innarbeidet.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de ansatte hos skattemyndighetene.

Det er et mål at retningslinjer på skatteforvaltningsområdet, herunder tidligere meldinger og instrukser, skal være innarbeidet i håndboken. Vi gjør likevel oppmerksom på at enkelte retningslinjer og rutiner ikke er innarbeidet.

Håndboken refererer ikke til alle relevante rettskilder fra tiden før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, 1. januar 2017. Slike rettskilder kan finnes ved å søke i tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Håndboken finnes bare i elektronisk utgave her på skatteetaten.no.

Skattedirektoratet har ansvaret for håndboken. Det er ønskelig med tilbakemelding på håndbokens form og innhold. E-post kan sendes til [email protected]

Mer om Skatteforvaltningshåndboken

Det er en feil under omtalen av § 14-1 andre ledd. Korrekt sats for tvangsmulkt for manglende opplysninger fra tredjepart (opplysninger etter kap. 7) er 1 rettsgebyr pr. dag.