Generelt

Det er klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, med unntak av forhåndsuttalelser som er gitt etter§ 6‑1 annet ledd. Det kreves ikke nytt gebyr for klagebehandlingen. Klage over bindende forhåndsuttalelse skal følge de samme regler som klage over vedtak om skattefastsetting iKapittel 13 Klage. Det er ikke anledning til å klage over beslutningen om ikke å gi bindende forhåndsuttalelse eller gebyrfastsettingen.