Generelt

Det er klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, med unntak av forhåndsuttalelser som er gitt etter § 6‑1 annet ledd. Det kreves ikke nytt gebyr for klagebehandlingen. Klage over bindende forhåndsuttalelse skal følge de samme regler som klage over vedtak om skattefastsetting i Kapittel 13 Klage. Det er ikke anledning til å klage over beslutningen om ikke å gi bindende forhåndsuttalelse eller gebyrfastsettingen.