Generelt

Bestemmelsen gir felles regler om hvem som skal levere meldinger etter lovens kapittel 8.

Det er foreslått en ny lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven), se Prop. 29 LS (2023-2024). Loven var ikke vedtatt når arbeidet med årets versjon av Skatteforvaltningshåndboken ble avsluttet.

I forbindelse med loven er det foreslått egne bestemmelser i sktfvl. § 8‑14 med forskrift om hvordan opplysninger om suppleringsskatt skal gis. Skattepliktige skal som skal betale skatt etter suppleringsskatteloven skal levere skattemelding for suppleringsskatt. I tillegg skal konsernenheter som er lokalisert i Norge levere melding med opplysninger om og beregning av suppleringsskatt. I tillegg er det foreslått regler om skattleggingsperiode og leveringsfrister i skatteforvaltningsforskriften.