§ 10‑15 fjerde ledd

Begjæringer om adgang til bevissikring fremsettes av skattemyndighetene for tingretten på det stedet hvor det mest praktisk kan skje.»

Begjæring om bevissikring

Skattemyndighetene må fremsette skriftlig og begrunnet begjæring om bevissikring til tingretten. Begjæringen må angi kontrollens formål og hvilke lokaler med videre skattemyndighetene krever adgang til.

Begjæringen skal fremsettes på det stedet hvor det mest praktisk kan skje.