§ 7‑5 åttende ledd

Den som gjennom en digital formidlingstjeneste formidler tjenester, utleie av kapitalobjekter som bil, fast eiendom mv. og tjenester i tilknytning til slik utleie, hvor betaling for formidlingen er knyttet til gjennomførte transaksjoner, skal blant annet gi opplysninger om hva formidlingen gjelder og det som er betalt.

Opplysningsplikt for digitale formidlingstjenester

Bestemmelsen er generell og pålegger den som gjennom en digital formidlingstjeneste formidler tjenester og kapitalobjekter opplysningsplikt til skattemyndighetene. Lovhjemmelen er ikke begrenset til utvalgte bransjer eller områder, men opplysningsplikten er avgrenset i forskrift, slik at plikten i første omgang omfatter den som formidler utleie av fast eiendom. Opplysningsplikten er ikke begrenset til å gjelde norske selskap. Plikten påhviler aktører i utlandet når selskapet for eksempel formidler utleie av fast eiendom som ligger i Norge.

Nærmere regler om opplysningsplikten er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel A, se nærmere under§ 7‑5 niende ledd. Det er gitt felles forskriftsbestemmelser for åttende og niende ledd.

Nærmere veiledning til opplysningsplikten er gitt på skatteetaten.no.