Generelt

Bestemmelsen regulerer kravet til klage slik som hvor klagen skal sendes og krav til innholdet i en klage.

Klagen skal sendes til det organet som har truffet vedtaket som påklages.

Første ledd fastsetter at klagen skal leveres til det organet som traff vedtaket som påklages. Forvaltningsloven § 32 har tilsvarende bestemmelse.

Klagen over skattekontorets vedtak leveres til skattekontoret. Skattepliktige kan levere eller sende klagen til det skattekontor han ønsker.

Klage over vedtak fattet av Oljeskattekontoret og Klagenemnda for petroleumsskatt leveres Oljeskattekontoret.