§ 7‑9 fjerde ledd

Skattemyndighetene skal, uten hinder av taushetsplikt hos Fiskeridirektoratet, ha tilgang til opplysninger fra Fiskeridirektoratet som er nødvendige for fastsetting av særavgift.

Opplysningsplikt for Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal tilgjengeliggjøre opplysninger om akvakulturdrift rapportert i henhold til akvakulturdriftsforskriften som er nødvendig for fastsetting av særavgift. Skatteforvaltningsforskriften § 7‑9 kapittel C (§ 7‑9-8 – § 7‑9-10) gir nærmere regler om opplysningspliktens omfang og innhold.

§ 7‑9-8.Opplysningspliktens omfang

Fiskeridirektoratet skal tilgjengeliggjøre opplysninger om akvakulturdrift rapportert i henhold til akvakulturdriftsforskriften som er nødvendig for fastsetting av særavgift. Det skal gis opplysninger for hver virksomhet for hver skattleggingsperiode.

§ 7‑9-9.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om virksomhetens

  • navn og organisasjonsnummer
  • kvantum av slaktet fisk i skattleggingsperioden angitt i kilogram, spesifisert
  • på henholdsvis fiskeart og tilvirkningsgrad
  • kvantum av slaktet fisk skal spesifiseres på lokalitet og produksjonsenhet
  • eierandel ved samdrift.

§ 7‑9-10.Tilgjengeliggjøring av opplysninger

(1) Opplysningene skal overføres elektronisk.

(2) Opplysningene skal tilgjengeliggjøres fortløpende etter at opplysningene er rapportert til Fiskeridirektoratet.