§ 7‑8 Arv

Offentlige myndigheter som forestår skifte, og testamentsfullbyrdere plikter uten hensyn til mulig taushetsplikt å gi de opplysningene som departementet gir forskrift om, til kontroll med skattefastsettingen.

Ved behandling av dødsbo kan offentlige myndigheter eller testamentsfullbyrdere få tilgang til informasjon som kan ha betydning for skattefastsettingen. Disse opplysningene skal gis til skattemyndighetene uten hensyn til mulig taushetsplikt. Hvilke opplysninger som skal gis, og hvem som skal gi dem følger av skatteforvaltningsloven § 7‑8 og skatteforvaltningsforskriften § 7‑8. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 5‑8.