Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Forkortelser og begreper