Generelt

Bestemmelsen er i hovedsak utformet etter forvaltningsloven § 28. Klageretten i skatteforvaltningsloven kapittel 13 gjelder enkeltvedtak, jf. § 1‑2 første ledd bokstav d. Klagerett har den som er direkte berørt av vedtaket. Nytt i bestemmelsen er lovfesting av at også den som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt kan klage.