Generelt

Reglene i skatteforvaltningsloven gjelder alle skatteartene, og bygger på reglene i ligningsloven og forvaltningsloven. Hovedregelen innebærer en utvidelse av klagefristen for alle skatteartene som tidligere fulgte saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og for klager etter ligningsloven som ikke var klage over ligningen.