§ 14‑2 annet ledd

Tvangsmulkten tilfaller statskassen.

Beløp som inndrives gjennom tvangsmulkt, tilfaller statskassen.