Kapittel 16 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Kapitlet inneholder regler om når loven trådte i kraft og nødvendige overgangsregler.