Generelt

Skatteoppgjøret gir den skattepliktige informasjon om hvilken skatt som er beregnet og på hvilket grunnlag. Skatteoppgjøret er et vedtak for beregningsdelen av fastsettingen.

«Ligningsattesten» ble ikke videreført i skatteforvaltningsloven. Dette fordi den etter overgangen til egenfastsetting formelt sett bare ville gitt uttrykk for hva den enkelte skattepliktige selv opplyser å ha i formue og inntekt. Dersom skattepliktige har behov for å dokumentere skattepliktig inntekt eller formue, kan han legge fram skattemeldingen for formues- og inntektsskatt mv. Skatteoppgjøret med oppstilling av skattepliktig inntekt og formue og beregnet skatt, vil i mange tilfeller også kunne tjene samme formål som den tidligere ligningsattesten.