Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Oppbevaring

Prinsipielle utalelser om oppbevaring av regnskapsmateriale og elektronisk oppbevaring i utlandet. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Siste publiserte rettskilder om Oppbevaring

 1. Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

 2. Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften

 3. Dispensasjon fra kravet til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge – Avgiftssubjekt uten forretningssted eller hjemsted i merverdi-avgiftsområdet og som heller ikke har merverdiavgiftsrepresentant

 4. Hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år

 5. Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

 6. Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjonskrav når selger tilfører varer og tjenester

 7. Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale endres fra ti år til fem år

 8. Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

 9. Bokføringsforskriften endres fra 1. januar 2014

 10. Overgangsregel til endringer i bokføringsloven - oppbevaring av bokførte opplysninger

 11. Midlertidig oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet

 12. Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land

 13. Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre nordiske land

 14. Endringer i bokføringsforskriften

 15. Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige

 16. Oppbevaring av kredittkortinformasjon

 17. Oppbevaring av sikkerhetsdokumenter mv. - bank