Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Fakturering

Prinsipielle uttalelser om tidspunkt med videre for utstedelse av salgsdokumentasjon. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Siste publiserte rettskilder om Fakturering

 1. Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

 2. Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd

 3. Merverdiavgift - forskuddsfakturering av husleie

 4. Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften

 5. Nummerering av salgsdokumenter

 6. Fakturering av gull ved omvendt avgiftsplikt

 7. Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

 8. Bokføringsforskriften endres fra 1. januar 2014

 9. Utstedelse av kreditnota når bonus utbetales av andre enn selger

 10. Utleie av stands – forskuddsfakturering

 11. Endringer i bokføringsforskriften

 12. Forskuddsfakturering av strøm

 13. Samfakturering

 14. Forskuddsfakturering - annonsering - Fortolkningsuttalelse

 15. Finansielle forskudd eller forskuddsfakturering?

 16. Forskuddsfakturering – annonsering

 17. Nummerering av salgsdokument – bruk av felles faktureringssystem

 18. Forskuddsfakturering – leasingkontrakter