Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kost og losji

Siste publiserte rettskilder om Kost og losji

 1. Merkostnader på reiser for statsloser - endring av praksis for fartøy for losoppdrag

 2. Fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

 3. Tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattemeldingen

 4. Arbeidsopphold utenfor hjemmet

 5. Arbeidsopphold utenfor hjemmet

 6. Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

 7. Fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

 8. Tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt, herunder spørsmål om vilkårene for frivillig retting er oppfylt, unnskyldelige forhold og sats for tilleggsskatt

 9. Arbeidsopphold utenfor hjemmet

 10. Arbeidsopphald borte frå heimen

 11. Ileggelse av ordinær- og skjerpet tilleggsskatt for krav på fradrag for utgifter til kost, losji og hjemreiser. Spørsmål om betydningen av en lengre periode med inaktivitet i saksbehandlingen.

 12. Spørsmål om ileggelse av ordinær og skjerpet tilleggsskatt for krav om fradrag for kost og losji når skattepliktige for tidligere år har mottatt vedtak på at han ikke oppfyller vilkårene for slike fradrag.

 13. Spørsmål om adgang for skjønnsligning på bakgrunn av manglende sammenheng mellom inntekt og sannsynlig forbruk

 14. Fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold i Norge som EØS-pendler. Spørsmål om fastsettelse av ligningen i klasse 2 og antall 12-deler

 15. Merkostnader for skattyter med hjem i annen stat

 16. Pendler, skattemessig bosted og fradrag for merkostnader