Dugnad

De som deltar i dugnad er ikke skattepliktige for verdien av dugnadsinnsatsen så lenge de ikke mottar vederlag for sin innsats fra organisasjonen eller andre. Dette gjelder som utgangspunkt også når dugnaden ytes innenfor et yrke, f.eks. at en snekker bidrar med snekkervirksomhet i en dugnad.

Hvis organisasjonen betaler vederlag for dugnadsinnsatsen, er vederlaget skattepliktig inntekt for mottakeren dersom vederlaget for dugnaden, sammen med lønn eller annen ytelse fra organisasjonen, overstiger 10 000 kroner i inntektsåret. Redusert deltakeravgift/egenandel på organisasjonens arrangementer som følge av dugnadsinnsats for organisasjonen er skattepliktig vederlag på samme måte som utbetalt lønn.

Det hender at en næringsdrivende stiller materiell til disposisjon i forbindelse med dugnad, f.eks. maskiner. I slike tilfeller kan ikke driftsutgiftene til maskinene trekkes fra i den næringsdrivendes virksomhet, siden bruken ikke gir skattepliktig inntekt. Det er heller ikke fradragsrett for lønn mv. til ansatte som den næringsdrivende stiller til disposisjon for organisasjonen.

Hvis snekkeren mottar betaling for snekkerarbeidet, er hele vederlaget skattepliktig næringsinntekt uten noen nedre beløpsgrense.