Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Oversikt over attester

Skatteetaten tilbyr disse attestene og utskriftene. I listen under vil du kunne lese mer om hvilke krav som må oppfylles for å bestille.

Attester og utskrifter fra Folkeregisteret

Når du logger inn vil du kun finne de attestene/utskriftene du har mulighet til å bestille.

 

Andre attester og utskrifter

 

Hvis du er usikker på hvilken attest du trenger, kan du svare på noen spørsmål for å finne riktig attest.

 

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur

Saksbehandlingstid

Se saksbehandlingstider

Attest til bruk i utlandet

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.