Kapittel 9 Fastsetting

Kapittel 9 har regler om hvem som fastsetter skattegrunnlaget, og beregningen av skatteplikten. Kapitlet inneholder også regler om skattepliktiges endring av egen fastsetting, regler om offentliggjøring av skattelisten og regler om lempning.

Fastsetting består både av å bestemme skattegrunnlaget og beregning av skatteplikten. Fastsetting kan skje på flere stadier i en skattesak. Hovedregelen er at skatten fastsettes når den skattepliktige leverer skattemelding, eller ved at myndighetene fastsetter skatten på bakgrunn av registrerte opplysninger. Videre kan fastsetting skje på et senere stadium dersom det har skjedd en feil ved den ordinære fastsettingen, enten ved at det avdekkes at den ordinære fastsettingen er uriktig, eller ved at det ikke er foretatt noen fastsetting.

Bestemmelsene i kapittel 9 gjelder hovedsakelig ordinær fastsetting, mens fastsetting i endringssak er regulert i Kapittel 12 Endring uten klage.