Kurs for deg som har eller skal opprette et aksjeselskap - AS

Her finner du filmer vi har laget med aktuelle tema for deg som har, eller skal starte opp et aksjeselskap (AS). Har du akkurat startet opp, anbefaler vi at du ser filmene i rekkefølgen de er satt opp.

Filmene er laget etter tema slik at de egner seg godt til at du kan se de enkeltvis også. For eksempel om du trenger hjelp til hvordan levere skattemeldingen, registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret eller andre tema, kan du se den aktuelle filmen om dette tema.

Etablering av virksomhet

Her får du en kort introduksjon til etablering av næringsvirksomhet.

Vi forklarer hvordan næringsvirksomhet defineres og litt om forskjellene mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) mv.

Offisielle kilder til informasjon

Her får du vite hvor du kan finne aktuell informasjon.

De viktigste sidene å kjenne til er skatteetaten.no, altinn.no og Brønnøysundregistrene brreg.no

Rapporteringsplikt

Her får du en introduksjon til hvilke rapporteringsplikter du har som aksjeselskap, ulike rapporter selskapet har plikt til å sende inn, og hvor du kan finne mer informasjon.

Forskuddsskatt

Her får du vite hva forskuddsskatt for aksjeselskap er og hvor du søker og betaler forskuddsskatten.

Skattemessige fradrag

Her får du en introduksjon til hvilke kostnader selskapet kan kreve skattemessig fradrag for, og hvilke krav som stilles for å få godkjent fradragene.

Behandling av inntekter

Her får du en introduksjon til hvordan din virksomheten skal registrere og behandle sine inntekter.

Du får informasjon om:

 • ulike betalingsmåter
 • hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og registrering
 • hva som kreves for å utstede en faktura
 • hvilke opplysninger en salgskvittering skal inneholde
 • hvordan kassasystem fungerer
 • hvilke regler som gjelder ved kontantsalg

Bokføring, regnskap og revisjon

Her får du en kort introduksjon til bokførings- og regnskapsplikt. Du får informasjon om din virksomhet regnes som både bokføringspliktig og regnskapspliktig, eller bare bokføringspliktig.

I tillegg får du informasjon om:

 • lovbestemte spesifikasjoner
 • oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
 • virksomheten har revisjonsplikt eller kan gjøre bortvalg

Skattepliktige disposisjoner mellom selskap og aksjonær

Her får du en introduksjon til skattemessige konsekvenser av ulike disposisjoner mellom selskapet og aksjonærene. Slike disposisjoner er for eksempel utdeling av utbytte, hva som gjelder når en aksjonær låner penger fra selskapet, at en aksjonær bruker selskapets eiendeler privat uten å betale mv.

Aksjeselskapet har ansatte

Her får du en kort introduksjon til selskapet som arbeidsgiver. Du får vite hva som regnes som lønn og naturalytelser og hvilke plikter selskapet har som arbeidsgiver i den forbindelse.

Merverdiavgift (mva) – Loven og systemet

Her får du en kort introduksjon til :

 • hva merverdiavgift er
 • hvilke næringsvirksomheter merverdiavgiftsloven gjelder for
 • hvordan ordningen med merverdiavgift fungerer

Merverdiavgift (mva) – Registrering i mva-registeret

Se hvordan du registrerer deg i mva-registeret, steg for steg.

Les mer og registrer deg i mva-registeret

Merverdiavgift (mva) – utfylling og levering av mva-melding

Her viser vi deg steg for steg hvordan du skal fylle ut og sende inn mva-meldingen.

Les mer og lever mva-melding