Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Tvangsmulkt starter igjen fra oktober 2020

Vi gjeninnfører tvangsmulkt for a-melding for oktober med leveringsfrist 5. november.

Skatteetaten stanset bruk av tvangsmulkt noen måneder som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding er den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.
 

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.