Nytt skattekort for 2021

Hugs å kontrollera tala. Arbeidsgivaren hentar skattekortet ditt. 

Treng du eit skattekort for 2020 etter 15.12. eller du skal endra forskotsskatten, må du senda oss informasjon via kontakt oss eller på skjema RF-1102 pr.post. Forskotsskatt for 2020 kan du endra fram til mars 2021.

Viktig informasjon

Når livet endrar seg vil ofte også skatten endrast

Endringar i familiesituasjonen, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådrag du har rett på og kor mykje som vert trekt i skatt.