Er jeg næringsdrivende?

Her får du hjelp til å vurdere om du regnes som næringsdrivende. Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport/gaming eller driver med utleie i små skala.

Du får hjelp til å vurdere om du er næringsdrivende eller ikke. Den endelige vurderingen om hvorvidt du er næringsdrivende eller ikke, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din.

Videre får du hjelp til

  • hva du må gjøre for å registrere deg som næringsdrivende
  • hva du skal rapportere til Skatteetaten
  • hvordan du rapporterer til Skatteetaten

For å vite hva som gjelder deg må du svare på inntil fem spørsmål:

Veiviseren omhandler grensen mellom hobby og næring og gir derfor generell veiledning ut fra spørsmålene du blir bedt om å svare på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold blir vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss.

Den endelige vurderingen om hvorvidt du er næringsdrivende eller ikke, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din.

For utfyllende informasjon om regelverket kan du lese mer her: