Ikke foreløpig beregning på skattemeldingen

Hvis du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen din kan det skyldes flere ting. Noen av grunnene er listet opp under.

Mulige årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning:

Du har skatteforhold som gjør det vanskelig å gi foreløpig skatteberegning

For eksempel:

 • Du er kildeskattyter: du bor i utlandet, mottar pensjon fra Norge og betaler kildeskatt på pensjon.
 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle/meldepliktig samboer av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere.
 • Du er bosatt på Svalbard, eller ektefelle/meldepliktig samboer er bosatt på Svalbard.
 • Du er diplomat.
 • Du er bosatt i utlandet, men er skattepliktig til Norge for eiendommer, næring mv.

Det mangler opplysninger i skattemeldingen

For eksempel:

 • Listepris på bilen din mangler
 • Markedsverdien på en tomt du eier mangler
 • Markedsverdien på din fritidseiendom i Norge mangler
 • Det mangler opplysninger om din bolig
 • Det mangler informasjon om pensjonsgrad
 • Det mangler informasjon om gevinst eller tap på utenlandske aksjer
 • Du har konto i utlandet som ikke er forhåndsutfylt

Du kan selv legge inn den manglende informasjonen i skattemeldingen din. Da vil du i de fleste tilfeller få se foreløpig skatteberegning.

Du mottar noen typer ytelser som gjør det vanskelig å gi foreløpig skatteberegning

Dette gjelder om din arbeidsgiver har innrapportert en eller flere av følgende ytelser via a-meldingen:

 • Lønn og naturalytelse mv., opptjent i utlandet (LONN_UTL)
 • Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet (LONN_STAT_UTL)
 • Bonus i forsvaret (BONUS_FORSVAR)
 • Trekkpliktig naturalytelse for arbeid i utlandet (NATURALYTELSE_UTL)
 • Inntekt fra Jan Mayen og Antarktis (JAN_MAYEN_ANTARKTIS)
 • Nettolønn fra arbeid utført i Norge (NETTOLONN)
 • Nettolønn for arbeid utført i utlandet (NETTOLONN _UTL)
 • Lønn/godtgjørelse ikke skattepliktig medlem av folketrygden (SKFRI_LONN_TRYGDEPL)

Koden i parantes er koden din arbeidsgiver bruker når de leverer a-meldingen.

Du kan beregne selv

Du kan også beregne skatten din selv i skattekalkulatoren vår. Der kan du fylle ut inntekt, formue og fradrag, for å få en estimert beregning.

Se en film om foreløpig skatteberegning. Filmen viser hvorfor du ikke kunne få foreløpig skatteberegning i skattemeldingen din, og hva du kan gjøre for å beregne foreløpig skatt selv.