Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Ikke foreløpig beregning på skattemeldingen?

Dersom du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan det skyldes noen av grunnene listet opp under.

Har du fått den nye versjonen av skattemeldingen kan du selv skrive inn den manglede informasjonen i skattemeldingen og da se skatteberegningen. 

Du kan også regne ut hva du skal betale i skatt ved å bruke Beregn skatten din

Årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan være:

 • Du er kildeskattyter: du bor i utlandet, mottar pensjon fra Norge og betaler kildeskatt på pensjon.
 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle/meldepliktig samboer av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere.
 • Du er bosatt på Svalbard, eller ektefelle/meldepliktig samboer er bosatt på Svalbard.
 • Du er diplomat.
 • Du er bosatt i utlandet, men er skattepliktig til Norge for eiendommer, næring mv.

 • Listepris på bilen din mangler
 • Markedsverdien på en tomt du eier mangler
 • Markedsverdien på din fritidseiendom i Norge mangler
 • Det mangler opplysninger om din bolig
 • Det mangler informasjon om pensjonsgrad
 • Det mangler informasjon om gevinst eller tap på utenlandske aksjer

 • Din arbeidsgiver har innrapportert en eller flere av følgende ytelser via a-meldingen:
  • LONN_UTL - Lønn og naturalytelse mv., opptjent i utlandet
  • LONN_STAT_UTL - Lønn fra den norsk stat
  • BONUS_FORSVAR - Bonus i forsvaret
  • NATURALYTELSE_UTL - Trekkpliktig naturalytelse for arbeid i utlandet
  • JAN_MAYEN_ANTARKTIS - Inntekt fra Jan Mayen og Antarktis
  • NETTOLONN - Nettolønn fra arbeid utført i Norge
  • NETTOLONN _UTL - Nettolønn for arbeid utført i utlandet
  • SKFRI_LONN_TRYGDEPL - Lønn/godtgjørelse ikke skattepliktig medlem av folketrygden