Skattemelding i ulike formater

I år fikk de fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere skattemeldingen sin i nytt format, mens resten fikk den i samme format som tidligere.

Viktig informasjon

Når du logger inn i skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke. Der får du hjelp og veiledning uavhengig av hvordan skattemeldingen din ser ut.

Skattemelding i nytt format

De fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere mottok i år skattemeldingen i nytt format. 

Den ligger på skatteetaten.no, og ser omtrent slik ut:

mockup-skattemeldingen.png

Du kjenner den igjen ved at skattemeldingen har Skatteetaten-logo øverst i venstre hjørne når du er logget inn.

Den nye skattemeldingen er delt inn i temaer.

Les mer om ny skattemelding

Skattemelding i gammelt format

Ikke alle fikk den nye skattemeldingen. Alle næringsdrivende og en del lønnsmottakere og pensjonister mottok i år skattemeldingen i gammelt format. Det kan være fordi du, eller eventuell ektefelle, har skatteforhold som ikke er dekket i den nye løsningen i år, eller at du eller din ektefelle driver næring.

Den ligger i Altinn, og ser omtrent slik ut:

mockup-altinn.png

Du kjenner den igjen ved at skattemeldingen har Altinn-logo øverst i venstre hjørne når du er logget inn.

Skattemeldingen i gammelt format er delt inn i nummererte poster. 

Skattemelding på papir 

Om du har reservert deg eller ikke har tatt stilling til om du skal være elektronisk bruker, får du tilsendt skattemeldingen på papir.

Papirskattemeldingen er delt inn i nummererte poster.