Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Bokføringsplikt, spesifikasjon og bokføring

Prinsipielle uttalelser om bokføring, nummerering av bilag og utarbeidelse av spesifikasjoner. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Siste publiserte rettskilder om Bokføringsplikt, spesifikasjon og bokføring

 1. Kjøp og salg av verdipapirer

 2. SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronapandemien

 3. Når må et foretak med avvikende regnskapsår kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format (SAF-T Regnskap)?

 4. Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd

 5. Bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd

 6. Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger

 7. Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg

 8. Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

 9. Bokføringsforskriften endres fra 1. januar 2014

 10. Endringer i bokføringsforskriften

 11. Tidspunktet for bokføring og innberetning av uttaksmerverdiavgift mv

 12. Nummerering av salgsdokument, bokføring ved bruk av Excel mv.

 13. Merverdiavgiftsrepresentasjon – bokføringspliktens omfang

 14. Krav til nummerering av bilag

 15. Krav til spesifikasjon av uttak – jordbruk mv.