Kontakt oss

No lurer mange på dette:

Skattemelding på papir og for enkeltpersonføretak blir òg sende på ulike dagar mellom 16. mars og 4. april.

Etter at skattemeldinga di er levert, må Skatteetaten behandle ho. Når skattemeldinga di er ferdig behandla, lagar vi eit skatteoppgjer. Du får beskjed når skatteoppgjeret ditt er klart.

Vi kan dessverre ikkje gi deg ein konkret dato for når du får oppgjeret ditt, sjølv om du kontaktar oss.

Dersom du har pengar til gode, vil du få desse utbetalt kort tid etter at du har fått skatteoppgjeret. Dei fleste får pengane same dag som datoen på skatteoppgjeret, men det kan ta inntil tre veker før beløpet er på konto.

Viss du har fått restskatt, får du tilsendt ein faktura med betalingsinformasjon i god tid før forfallsfristen. Du kan også finne kontonummer og lage KID-nummer sjølv.

Viss du ikkje kan betale heile beløpet før betalingsfristen, kan du søkje om ein betalingsavtale. Det er berre dei som oppfyller alle vilkåra som kan få ein betalingsavtale.

Du kan sjå og gjere endringar i skattekortet ditt. Du kan ikkje sjølv leggje inn ein prosentsats, tala i skattekortet bestemmer prosentsatsen. Viss du vil trekkje meir skatt enn det skattekortet viser, kan du be arbeidsgivar om å trekkje meir skatt. Om du tener under 65 000 kroner, kan det hende du kan få frikort.

Sjå rettleiingsvideo om skattekort.

Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd, samt annen lønns- eller pensjonsinntekt du har i tillegg til næringsinntekten, kapitalinntekter, fradrag og formue.

Se hvordan du kan søke om, betale og endre forskuddsskatten din.

Informasjon om flytting og korleis du melder flytting – anten du skal flytte i Noreg, til Noreg eller frå Noreg, eller viss du skal endre postadresse.

Viktig informasjon

Opningstid

Opningstid på telefon, chat og Facebook: 09:00–15:00.
Opningstidene varierer for dei ulike skattekontora.

Du må bestille time for å besøkje eit skattekontor. Du kan berre bestille time for tenester som krev at du møter personleg hos Skatteetaten.

Chat med oss

Ring 800 80 000

Ringer du frå utlandet: +47 22 07 70 00. 

Åpningstider på telefon: 09:00 til 14:30 på kvardagar. 

Det er gratis å ringe 800 80 000 frå fastlinje. Frå mobiltelefon gjeld prisane i ditt mobilabonnement. Du kan og ringe 22 07 70 00 til lokaltakst frå mobil i Noreg.

Når du ringer oss på 800 80 000, får du 3 tasteval. Du treng ikkje vente til alle talemeldingane er lese opp før du trykker deg vidare.

1-1 Skatt
1-1-1 Spørsmål om skattemeldinga og andre skattespørsmål
1-1-2 Innbetaling og utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
1-1-3 Skattekort og forskotsskatt

1-2 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisterspørsmål

1-3 Andre spørsmål
1-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
1-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
1-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
1-3-4 Meirverdiavgift
1-3-5 Andre spørsmål

2-1 Skatt
2-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
2-1-2 Sjølvstendig næringsdrivande
2-1-3 Aksjeselskap og andre verksemder

2-2 Meirverdiavgift

2-3 Andre spørsmål
2-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
2-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
2-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
2-3-4 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisteropplysningar
1-3-5 Andre spørsmål

3-1 Skatt
3-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
3-1-2 Andre spørsmål om skatt

3-2 Meirverdiavgift

3-3 Andre spørsmål
3-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
3-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
3-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
3-3-4 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisteropplysningar
3-3-5 Andre spørsmål

Det er gratis å ringe 800 80 000 fra fastlinje. Fra mobiltelefon gjelder prisene i ditt mobilabonnement. Du kan også ringe 22 07 70 00 til lokaltakst fra mobil i Norge.

Spør oss på Facebook

Facebooksida "Skatten min" svarer vi på spørsmål frå deg som er privat lønnstakar eller pensjonist, om skatt, folkeregister, med meir.

Facebooksida "Skatten min Bedrift" svarer vi på spørsmål frå enkeltpersonføretak (ENK) om skatt.

 

Skriv til oss

Det er mange som kontakter oss, så det tar tid før du får svar på henvendelsen din. Ring eller chat med oss for å få raskere svar.

Du kan ikke sende e-post til oss. Skal du sende oss noe, må du logge deg inn og sende en melding i Altinn eller sende i posten til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Skattekontor

Hjelp til utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira

På Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA) får utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira rettleiing og hjelp med søknader. Servicesenteret har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. SUA-kontora opnar for timebestilling.

 

Statens innkrevingssentral er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for innkreving og tvangsinnkreving i saker frå Politiet i tillegg til å krevja inn på vegner av ei rekke oppdragsgivarar som Lånekassen, Husbanken og Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 751 49 000
Postadresse: Postboks 455, 8601 Mo i Rana
eller på kontaktskjemaet

NAV innkreving er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for å krevja inn underhaldbidrag og feilutbetalingar etter vedtak frå NAV.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 210 51 100
Postadresse: Nav innkreving, 9917 Kirkenes
eller logge deg inn og benytte kontaktskjemaet.

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkrevjaroppgavene som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Klage til Skatteetaten

Hvordan du skal gå frem for å klage avhenger av hva du skal klage på. I mange tilfeller kan du nå endre selv, i stedet for å klage.

Jobb i Skatteetaten?

Vil du jobbe i ein alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklande fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgåver? Velkommen til Skatteetaten!