Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Finansielle produkter

Her får du vite hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet finansielle produkter som obligasjoner, opsjoner, aksjer og andre verdipapirer.

Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. Skatte-ABC beskriver hele regelverket.

Spørsmål og svar vises i et excelark, så du må være obs på noen feil og mangler:

Kom tilbake til spørsmålene.
Løsning: Klikk på spørsmål, nederst til venstre.

Nederst på siden er det en arkfane som heter "Spørsmål"


Filtype: Excelarket er makroaktivert ark av typen *.xlsm. Filtypen vil ikke nødvendigvis åpne seg eller virke i alle tilfeller. Det kan skyldes sikkerhetsinnstillinger på din pc eller nettverket du jobber i. Det kan også være at din versjon av excel ikke støtter filtypen.

Visning av tekst i en celle: Excel har problemstillingen med at en celle ikke kan bli høyere enn 409 piksler, så du kan oppleve at all teksten ikke vises i enkelte celler.
Løsning: Gjør fx-feltet høyere for å se all tekst i en celle.

  1. Marker ønsket celle.
  2. Dra fx-feltet større for å se alt innholdet.
fx-feltet dras nedover for å vise all teksten.

Hjelp oss med å forbedre informasjonen

Du kan hjelpe oss med å gjøre innholdet i "hjelp til utfylling" bedre ved å svare på noen spørsmål. Det tar ca 2 minutter.

footer/desktop/standard