Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Omsetning

Siste publiserte rettskilder om Omsetning

 1. Avgiftsbehandling av medlemskontingent

 2. Omsetning i Norge eller omsetning til Norge

 3. Beviskravet for ileggelse av tilleggsskatt

 4. Av melding nr. 9 1985

 5. Av melding nr. 20 1983

 6. Av melding nr. 14 1983

 7. Avgiftsberegning ved diskontert leasing

 8. Merverdiavgift - fellesprosjekt finansiert av Norges forskningsråd

 9. Tilbakemetaling av varer solgt på avbetaling

 10. Merverdiavgift ved salg av melkekvoter

 11. Spørsmål om merverdiavgift av renovasjonsavgift når renovasjon ikke utføres

 12. Spørsmål om merverdiavgift av feieavgift når feiing ikke er utført

 13. Uttalelse om fordeling avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning

 14. KMVA 7086

 15. Merverdiavgift - inngangsbilletter mv til fornøyelsesparker og opplevelsessentre

 16. Merverdiavgift - inngangsbilletter til utstillinger i museer og gallerier

 17. Arrangører av idrettsstevner

 18. Avgiftsforholdende ved auksjon av fangst fra tredjelandsfartøy etter at fangsten er ilandført

 19. Avgiftsmessig behandling av utslippskvoter

 20. Kommuners uttak og videresalg av konsesjonskraft

 21. Korrigering av utgående merverdiavgift som følge av interessefellesskap

 22. KMVA 2723

 23. Merverdivgift - fellingsavgifter

 24. Fellesskriv tjenester fra interkommunale sammenslutninger

 25. Fellesskriv kommunal revisjon

 26. Fellesskriv tvangssalg ved medhjelper

 27. Fellesskriv trygghetsalarmtjenester

 28. Fellesskriv salg av brukt-utrangert materiell fra offentlige institusjoner

 29. Fellesskriv, arbeidstøy, bedriftskantiner,legekontor

 30. Leie av fryseanlegg

 31. Offentlige museers og kunstsamlingers bytte av kunstverker

 32. Merverdiavgift for rosemaling

 33. Fellesskriv offentlige veiveseners ytelser

 34. Fellesskriv avgiftsreglene for offentlige institusjoner

 35. Samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen - Tilbakekallelse av Skattedirektoratets fellesskriv

 36. Tilskudd innenfor konsern til serviceselskap

 37. Merverdiavgiftsloven - kommunale tilskudd til fylkeskommunen i anledning lovpålagt skoleskyssordning

 38. Merverdiavgift og statlige virksomheter

 39. Tilskudd til destinasjonselskap

 40. Offentlig tilskudd til gassenter

 41. Opplysningsvesenets fond interne leveranser

 42. Kommuners uttak av kraft

 43. Offentlig tilskudd til sattelittstasjon

 44. Inkasso kemnerens tjenester omsetning

 45. Merverdiavgiftsreformen - advokattjenester

 46. Offentlig tilskudd kjøp av posttjenester

 47. Offentlig tilskudd petoro

 48. Omsetning forskning

 49. Vann og kloakk anleggsbidrag

 50. Offentlig tilskudd til kommunalt næringsmiddeltilsyn