Skattekort for personer uten norsk fødselsnummer

  • Skriv ut

Hovedregelen er at dersom du ikke har norsk fødselsnummer må du møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort.

Grunnen til at det kreves personlig oppmøte, er at skattekontoret skal foreta identitets- og legitimasjonskontroll. Se hvilke 42 skattekontor som utfører ID-kontroll

Det finnes noen få unntak fra oppmøteplikten:

Har du et D-nummer som er aktivt og har tidligere møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke møte til ny ID-kontroll for å få skattekort for 2018. Da kan du sende eller levere søknad om skattekort for utenlandske borgere ferdig utfylt til skattekontoret.

Andre unntak fra oppmøteplikten:

  • Utenlandske styremedlemmer i norske selskaper som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav e
  • Personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet og som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav g
  • Personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 (4)
  • Utenlandske statsborgere som bare arbeider på norsk kontinentalsokkel
  • Sjøfolk som arbeider på NIS/NOR fartøy og som er skattemessig bosatt i utlandet
  • Personer som har møtt til ID-kontroll tidligere og som har aktivt D-nummer.

Personer som er i en situasjon der det kan være svært vanskelig å møte opp på skattekontoret og legitimere seg for å søke om skattekort kan søke om unntak fra oppmøteplikten. For å få fritak må det sendes skriftlig søknad til skattekontoret med bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument, kopi arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter, utfylt skjema "Søknad om skattekort for utenlandske borgere" og en begrunnelse på hvorfor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll.

NB! Alle som flytter til Norge fra utlandet, og som har til hensikt å oppholde seg i landet i minst 6 måneder, må melde flytting.

Skattekortet er elektronisk. Det betyr at du ikke får det hjem i posten, og at du ikke trenger å levere det til din arbeidsgiver. Arbeidsgiver henter skattekortet ditt direkte fra Skatteetaten. Det du får er informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret.
 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.