Skjema RF-1030

Skattemelding for personlig næringsdrivende (ENK)

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Ektefeller til næringsdrivende har automatisk samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Ny skattemelding for næringsdrivende innføres gradvis fra 2021

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende og alle som har drevet næringsvirksomhet skal levere skattemelding for personlig næringsdrivende.

Næringsoppgave

Næringsdrivende skal i tillegg til sin skattemelding levere en næringsoppgave. Første gang du åpner skattemeldingen blir du bedt om å velge næringsoppgave.

Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du lese mer om:

Viktig informasjon

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. Fremgangsmåten kan være annerledes når du skal levere skattemeldingen din, blant annet fordi vi innfører ny skattemelding for næringsdrivende.

Du får hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det på skatteetaten.no, i Altinn eller i regnskapssystemet ditt.

Usikker?

Fradrag

Hjelp til å fylle ut

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. 

Se en film som viser hvordan du leverer med blank næringsoppgave.

Driver du næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Den må leveres elektronisk. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre

Dersom du oppdager feil i skattemeldingen din kan du selv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjøret. Du kan endre flere ganger, men melding om endring må ha kommet frem til oss senest 3 år etter fristen for å levere skattemeldingen.

Skattegrunnlaget som er fastsatt av skattemyndighetene, kan bare endres ved å sende en skriftlig klage.

Har du endringer? 

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage.

Se en film om hvordan du endrer og sender inn skattemeldingen på nytt.

Hvis autorisert regnskapsfører eller revisor har fylt ut skattemelding som nå ligger i ”Til min behandling” i altinn.no må du fortsatt kontrollere og signere. 

Du logger deg inn, åpner skattemeldingen og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen og vedleggene er korrekte og fullstendige. Er de det, "signerer" du og sender inn oppgavene elektronisk i altinn.

  • Næringsdrivende kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.
  • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 20. august. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august.
  • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.