Denne innloggingstjenesten er nå stengt for oppdatering. Den åpner igjen 7. april.

Vi varsler deg når din skattemelding for 2020 er tilgjengelig.

Skjema RF-1030

Skattemelding for personlig næringsdrivende (ENK)

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. 

Tjenesten er stengt mellom 1. februar og 7. april.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver, kan du fortsatt endre og levere skattemelding for tidligere inntekstår. Det gjør du  i Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige.

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende og alle som har drevet næringsvirksomhet skal levere skattemelding for personlig næringsdrivende mv.

Skattemeldingen ligger delvis forhåndsutfylt i din innboks 7. april.

Næringsoppgave

Næringsdrivende skal i tillegg til sin skattemelding levere en næringsoppgave. Første gang du åpner skattemeldingen blir du bedt om å velge næringsoppgave.

Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du lese mer om:

Usikker?

Fradrag

Hjelp til å fylle ut

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Når selskapet ditt er slettet

Dersom du ikke finner selskapet ditt når du logger inn i Altinn og det ble slettet etter 01.01.2019, kan du følge veiledningen under for å finne det igjen:         

 • logg inn i Altinn 
 • klikk på ikonet for din profil 
 • klikk på "vis alle aktører"
 • huk av for å se slettede enheter 
 • klikk på det slettede foretaket 
 • sjekk at du representerer foretaket 
 • gå til "profil" velg "avanserte innstillinger" – huk av i den midterste boksen som gir deg mulighet å hente opp et nytt skjema 
 • logg deg helt ut og inn igjen 
 • gå til alle skjemaer og søk etter skjema du skal levere på vegne av det slettede foretaket 
 • lever skattemeldingen din

Hvis autorisert regnskapsfører eller revisor har fylt ut skattemelding som nå ligger i ”Til min behandling” i altinn.no må du fortsatt kontrollere og signere. 

Du logger deg inn, åpner skattemeldingen og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen og vedleggene er korrekte og fullstendige. Er de det, "signerer" du og sender inn oppgavene elektronisk i altinn.

 • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
 • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
 • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Dersom du oppdager feil i skattemeldingen din kan du selv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjøret. Du kan endre flere ganger, men melding om endring må ha kommet frem til oss senest 3 år etter fristen for å levere skattemeldingen.

Skattegrunnlaget som er fastsatt av skattemyndighetene, kan bare endres ved å sende en skriftlig klage.