Skjema RF-1030

Skattemelding for personlig næringsdrivende (ENK)

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. 

Utsatt frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver, kan du fortsatt endre og levere skattemelding for tidligere inntekstår. Det gjør du  i Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige.

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende og alle som har drevet næringsvirksomhet skal levere skattemelding for personlig næringsdrivende mv.

Skattemeldingen lå delvis forhåndsutfylt i din innboks 31. mars.

Næringsoppgave

Næringsdrivende skal i tillegg til sin skattemelding levere en næringsoppgave. Første gang du åpner skattemeldingen blir du bedt om å velge næringsoppgave.

Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du lese mer om:

Usikker?

Fradrag

Hjelp til å fylle ut

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Hvis autorisert regnskapsfører eller revisor har fylt ut skattemelding som nå ligger i ”Til min behandling” i altinn.no må du fortsatt kontrollere og signere. 

Du logger deg inn, åpner skattemeldingen og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen og vedleggene er korrekte og fullstendige. Er de det, "signerer" du og sender inn oppgavene elektronisk i altinn.

Dersom du oppdager feil i skattemeldingen din kan du selv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjøret. Du kan endre flere ganger, men melding om endring må ha kommet frem til oss senest 3 år etter fristen for å levere skattemeldingen.

Skattegrunnlaget som er fastsatt av skattemyndighetene, kan bare endres ved å sende en skriftlig klage.

Se film: Skattemelding med næringsoppgave for enkeltpersonforetak

Filmen viser trinn for trinn hvordan du fyller ut, endrer og sender inn.

Se film: Næringsrapport skatt

Filmen viser trinn for trinn hvordan du fyller ut, endrer og sender inn.