Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Ikke foreløpig beregning på skattemeldingen?

Dersom du ikke har mottatt foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan det skyldes noen av grunnene listet opp under. Hvis du ser noe som gjelder deg på listen vil du ikke få skatteberegning før skatteoppgjøret er klar.

Du kan selv regne ut hva du skal betale i skatt ved å bruke Beregn skatten din

Årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan være:

 • Du er kildeskattyter: du bor i utlandet, mottar pensjon fra Norge og betaler kildeskatt på pensjon.
 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle/meldepliktig samboer av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere.
 • Du er bosatt på Svalbard, eller ektefelle/meldepliktig samboer er bosatt på Svalbard.
 • Du er diplomat.
 • Du er bosatt i utlandet, men er skattepliktig til Norge for eiendommer, næring mv.
 • Din arbeidsgiver har innrapportert en eller flere av følgende ytelser via a-meldingen:
  • LONN_UTL - Lønn og naturalytelse mv., opptjent i utlandet
  • LONN_STAT_UTL - Lønn fra den norsk stat
  • BONUS_FORSVAR - Bonus i forsvaret
  • NATURALYTELSE_UTL - Trekkpliktig naturalytelse for arbeid i utlandet
  • JAN_MAYEN_ANTARKTIS - Inntekt fra Jan Mayen og Antarktis
  • NETTOLONN - Nettolønn fra arbeid utført i Norge
  • NETTOLONN _UTL - Nettolønn for arbeid utført i utlandet
  • SKFRI_LONN_TRYGDEPL - Lønn/godtgjørelse ikke skattepliktig medlem av folketrygden