Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Endre skattekort

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker