Skjema

Bestille skattekort

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt fra Skatteetaten etter at du har bestilt det. Det betyr at du ikke får det hjem i posten. Hvis du tjener 55 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt og du kan bestille frikort isteden.

Logg inn RF-1102:

Bestill skattekort

Nytt i skattekortet for 2018

De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet.
Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike trekkodene og hva slags type inntekt de skal benyttes på.

Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Har du flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere må du passe på at tabelltrekk blir brukt bare ett sted. Tabelltrekket bør brukes der du har høyest inntekt (hovedarbeidsgiver/-pensjonsutbetaler).

Informasjon om skattekortet ditt

Etter at du har bestilt skattekortet, får du en skattetrekksmelding - informasjon om skattekortet ditt. Normalt innen 5 virkedager. Du får informasjonen i innboksen når du er logget inn. Hvis du ikke er e-bruker, sender vi informasjonen til din folkeregistrerte adresse.

Mottar du syke-, foreldre-, svangerskaps-, omsorgs- eller pleiepenger fra NAV?

Da kan skattetrekket ditt bli endret sammenlignet med fjoråret. 

Før du bestiller skattekort bør du finne fram dokumentasjon på:

  • Lønn: lønnslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver. Er det første gang du bestiller skattekort må du oppgi hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året. 
  • Pensjon: er du pensjonist trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
  • Gjeld/formue: dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere har rapportert om arbeidsforhold og lønnsopplysninger hittil i år.

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver. NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabell (tidligere del 1 av skattekortet), mens andre arbeidsgivere skal trekke skatt i prosent (tidligere del 2).

I utgangspunktet får alle som har flere arbeidsgivere over tid prosentkort, men husk at Skatteetatens beregninger er basert på siste kjente skatteoppgjør, eventuelt siste endring av skattekortet, så endringer etter dette blir ikke fanget opp.

Mottar du ytelser fra NAV og har arbeidsinntekt i tillegg?

NAV får skattekortopplysningene elektronisk og er ikke alltid informert om at du har annen hovedarbeidsgiver. Pass på at ikke både din hovedarbeidsgiver og NAV trekker etter tabell.

Mottar du flere ytelser fra NAV, må du gi beskjed til NAV om å trekke etter tabell på hovedytelsen, og etter prosent på de andre ytelsene. Blir du trukket etter tabell på alle ytelsene fra NAV får du feil skattetrekk, og dermed er det stor fare for restskatt. Du kan søke om prosentkort for å unngå feil skattetrekk.

Frikort og flere arbeidsgivere?

Har du frikort og mer enn en arbeidsgiver, må du fordele frikortbeløpet mellom arbeidsgiverne.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker. 

Åpningstider: 09:00 til 15:30 på hverdager.

footer/desktop/standard