Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Merverdiavgiftsregisteret

Siste publiserte rettskilder om Merverdiavgiftsregisteret

 1. Bindende forhånduttalelse vedrørende mval § 2-3, omgjøring av avgitt uttalelse etter klage

 2. Frivillig registrering av tingsrettslig sameie som skogsveiforening etter merverdiavgiftsloven

 3. Overføring av justeringsforpliktelse ved fusjon og overdragelse ved tingsinnskudd

 4. Spørsmål om næringsvirksomhet, tilbakeføring av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsskatt

 5. Næringsvurdering av utleie av feriehytter

 6. Etterberegning av inngående merverdiavgift når selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skjerpet tilleggsskatt.

 7. Spørsmål om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 8. Tilleggsskatt som følge av at virksomheten har stått uriktig registrert i Merverdiavgiftsregisteret

 9. Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret og spørsmål om uttaksmerverdiavgift

 10. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 11. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 12. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Tilleggsavgift.

 13. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret

 14. Etterberegning av inngående merverdiavgift

 15. Etterberegning av inngående merverdiavgift knyttet til formriktige- og formuriktige fakturaer. Ileggelse av 20 % tilleggsavgift.

 16. Etterberegning av merverdiavgift grunnet manglende registrering i Merverdiavgiftsregisteret, tilleggsavgift

 17. Sletting i Meirverdiavgiftsregisteret

 18. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift begrunnet med at anskaffelsene ikke var til bruk i avgiftspliktig virksomhet

 19. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift som gjaldt tilbakegående avgiftsoppgjør

 20. Tilleggsskatt og tilleggsavgift ved innlevering av blanke oppgaver. Vurdering av unnskyldelige forhold

 21. Sletting av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Spørsmål om ileggelse av tilleggsavgift

 22. Ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt samt tilleggsavgift, på bakgrunn av ikke levert selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver

 23. Forhøyet utgående merverdiavgift i forbindelse med for sent innsendt omsetningsoppgave

 24. Spørsmål om næringsvirksomhet i forhold til sletting i Merverdiavgiftsregisteret, tilbakeføring av inngående merverdiavgift, illeggelse av tilleggsavgift og skattemessig fradragsrett for underskudd

 25. Ileggelse av tilleggsavgift. Virksomheten har hatt avgiftspliktig omsetning over registreringsgrensen som ved innberetning ble oppgitt som avgiftsfri omsetning, samt at ikke all omsetning har blitt innberettet

 26. Etterberegning av merverdiavgift, inntektstillegg, tilleggsavgift, ordinær tilleggsskatt og fordeling av inntekt fra bedrift mellom ektefeller

 27. Skjønnsmessig fastsatt merverdiavgift

 28. Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 31. mars 2017

 29. Sletting av forhåndsregistrert virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift i forhåndsregistreringsperioden, jf. merverdiavgiftsloven § 14-3, jf. § 2-4 og § 18-1 (1) bokstav c

 30. KMVA 8791. Sletting av vverksemd i Meirverdiavgiftsregisteret. Etterrekning av inngående mva. Mval. §§ 2-1 (1), 14-3 (2), 18-1 (1) b og c

 31. KMVA 8798 Mval § 2-1 (1), § 14-3 (2), § 18-1 (1) c, 21-3 (1)

 32. KMVA 8567: Sletting i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Ilagt tilleggsavgift med 20 %. Mval. § 14-3, jf. § 18-1 (1) b, § 21-3

 33. KMVA 8481

 34. KMVA 8174

 35. KMVA 8127

 36. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret og fakturering av merverdiavgift – Skattedirektoratets fellesskriv 7.2.12

 37. Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester”

 38. VOES (vat on electronic services) - Forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet - Konsekvenser for norske selgere av elektroniske tjenester