Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Merverdiavgiftsregisteret

Siste publiserte rettskilder om Merverdiavgiftsregisteret

 1. Spørsmål om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 2. Tilleggsskatt som følge av at virksomheten har stått uriktig registrert i Merverdiavgiftsregisteret

 3. Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret og spørsmål om uttaksmerverdiavgift

 4. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 5. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 6. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Tilleggsavgift.

 7. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret

 8. Etterberegning av inngående merverdiavgift

 9. Etterberegning av inngående merverdiavgift knyttet til formriktige- og formuriktige fakturaer. Ileggelse av 20 % tilleggsavgift.

 10. Etterberegning av merverdiavgift grunnet manglende registrering i Merverdiavgiftsregisteret, tilleggsavgift

 11. Sletting i Meirverdiavgiftsregisteret

 12. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift begrunnet med at anskaffelsene ikke var til bruk i avgiftspliktig virksomhet

 13. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift som gjaldt tilbakegående avgiftsoppgjør

 14. Tilleggsskatt og tilleggsavgift ved innlevering av blanke oppgaver. Vurdering av unnskyldelige forhold

 15. Sletting av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Spørsmål om ileggelse av tilleggsavgift

 16. Ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt samt tilleggsavgift, på bakgrunn av ikke levert selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver

 17. Forhøyet utgående merverdiavgift i forbindelse med for sent innsendt omsetningsoppgave

 18. Spørsmål om næringsvirksomhet i forhold til sletting i Merverdiavgiftsregisteret, tilbakeføring av inngående merverdiavgift, illeggelse av tilleggsavgift og skattemessig fradragsrett for underskudd

 19. Ileggelse av tilleggsavgift. Virksomheten har hatt avgiftspliktig omsetning over registreringsgrensen som ved innberetning ble oppgitt som avgiftsfri omsetning, samt at ikke all omsetning har blitt innberettet

 20. Etterberegning av merverdiavgift, inntektstillegg, tilleggsavgift, ordinær tilleggsskatt og fordeling av inntekt fra bedrift mellom ektefeller

 21. Skjønnsmessig fastsatt merverdiavgift

 22. Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 31. mars 2017

 23. Sletting av forhåndsregistrert virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift i forhåndsregistreringsperioden, jf. merverdiavgiftsloven § 14-3, jf. § 2-4 og § 18-1 (1) bokstav c

 24. KMVA 8791. Sletting av vverksemd i Meirverdiavgiftsregisteret. Etterrekning av inngående mva. Mval. §§ 2-1 (1), 14-3 (2), 18-1 (1) b og c

 25. KMVA 8798 Mval § 2-1 (1), § 14-3 (2), § 18-1 (1) c, 21-3 (1)

 26. KMVA 8567: Sletting i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Ilagt tilleggsavgift med 20 %. Mval. § 14-3, jf. § 18-1 (1) b, § 21-3

 27. KMVA 8481

 28. KMVA 8174

 29. KMVA 8127

 30. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret og fakturering av merverdiavgift – Skattedirektoratets fellesskriv 7.2.12

 31. Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester”

 32. VOES (vat on electronic services) - Forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet - Konsekvenser for norske selgere av elektroniske tjenester