Fastsettelse av trygdeavgift for grensegjengere

Det er Skatteetaten som har ansvaret for fastsettelse av trygdeavgift for grensegjengere.

Som grensegjenger er du ikke skattepliktig i Norge, men det landet du bor i. De fleste grensegjengere er likevel medlemmer av norsk folketrygd og skal betale trygdeavgift.

For å bli ansett som grensegjenger må du:

  • bo i en svensk eller finsk kommune som grenser mot Norge, og
  • arbeide i en kommune i Norge som grenser mot landet du bor i

Alle grensegjengere får en skattemelding fra Norge.

Skattekort

Er du grensegjenger, må du ta kontakt med skattekontoret og dokumentere at du oppfyller kravet for å være grensegjenger. Når dette er gjort, skriver Skatteetaten ut et skattekort på 10 prosent, som er den trygdeavgiften du skal betale.

Din arbeidsgiver henter skattekortet direkte fra Skatteetaten. Du får informasjon om skattekortet ditt, en skattetrekksmelding, sendt til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiveren din.

Grensegjengerbestemmelsen gjelder kun arbeidsinntekt.

Dersom du mottar ytelser fra NAV, eller ytelser fra arbeidsgiver som refunderes av NAV, vil denne inntekten normalt være skattepliktig til Norge. I disse tilfellene må du selv ta kontakt med skattekontoret for å få et nytt skattekort.

Unntak fra medlemskapet i norsk folketrygd

I utgangspunktet legger Skatteetaten til grunn at grensegjengere som arbeider i Norge er medlemmer av norsk folketrygd. Om du i tillegg arbeider i andre land enn Norge, er du sannsynligvis medlem i trygdeordningen i ditt bostedsland. Da må du ta kontakt med Forsäkringskassan (Sverige) eller Pensionsskyddscentralen/Eläketurvaskeskus (Finland) for å få avklart medlemskapet.

Om du ikke er medlem av norsk folketrygd, vil du motta blankett A-1 fra trygdemyndighetene i hjemlandet ditt. Blanketten bekrefter at du er omfattet av trygdeordningen i ditt hjemland, og er en dokumentasjon på at du ikke skal betale trygdeavgift i Norge. Blanketten må vises frem til skattekontoret for å få satt ned skattetrekket.

footer/desktop/standard